خدمات پیوند استخوان کلینیک نگین

پیوند استخوان یک روش جراحی ساده است که معمولا در کلینیک دندانپزشکی نگین انجام می شود. یک برش در لثه شما ایجاد می شود تا متخصص بتواند به استخوان زیر آن دسترسی پیدا کند و سپس مواد پیوند اضافه کند. 

پیوند استخوان مجموعه کلینیک ها نگین