مراقبت بعد از عمل کانال ریشه دندان

عوارض موقت پس عمل کانال ریشه دندان

 • گاهی اوقات یک حباب کوچک روی دندان ظاهر میشود که پس از دوره درمان از بین میرود

 • مواد نرم و موقت داخل دندان قرار میگیرد که قبل از پایان دوره درمان پوشانده می شود

 • ممکن است در ریشه دندان خود احساس درد و ناخوشایندی داشته باشید

 • دوره درمان یک یا دوهفته طول می کشد

کانال ریشه

نحوه مراقبت از کانال ریشه

 • از مسکن های مبتنی بر آسپرین اجتناب کنید

 • از جوییدن غذا سمت دندان موردنظر اجتناب کنید

 • اجتناب از جویدن آدامس، کارامل یا آبنبات چسبنده 

 • تا یک ساعت بعد از جراحی هنگامیکه بیهوشی از بین برود درد خواهید داشت

موارد زیر را با پزشک خود در میان بگذارید

 • درد یا ناراحتی که در فرایند بهبودی ذکر شده بیشتر است

 • تورم بعد از عمل بسیار مهم است.

 • شکستگی دندان