مراقبت بعد از کامپوزیت دندان

کامپوزیت
  • حساسیت تا ۲۴ ساعت اول طبیعی است

  • درد و ورم در محل تزریق بیهوشی طبیعی است

  • سردرد پس از انجام این عمل طبیعی است

  • میتوانید پس از اتمام جراحی غذا بخورید

  • از کودکان تا زمانیکه بیهوشی از بین میرود باید مراقبت شود

  • بافت کامل دندان با دندان های طبیعی متفاوت است پس ممکن است ابتدا آن ها را بزرگ احساس کنید

  • اگر پس از یک تا دو هفته دندان های خود را به خوبی احساس نکردید به پزشک خود مراجعه کنید

  • دندان های خود را هر ۶ ماه بطور تخصصی توسط پزشک تمیز کنید