مراقبت های بعد از ایمپلنت دندان

ایمپلنت
 • می توانید از کمپرس یخ استفاده کنید

 • خوردن غذاهای نرم ۲ تا ۴ روز اول

 • به مدت ۸ ساعت دندانهایتان را تمیز نکنید

 • از محلول نمک استفاده کنید و دهان خود را با آن بشویید

 • کنترل خون ریزی با استفاده از گاز

 • خون ریزی کم در ساعات اولیه پس از جراحی طبیعی است

 • میتوانید ۳ تا ۴ ساعت قبل از خواب از مسکن های فاقد آسپرین استفاده کنید

 • به مدت ۳ روز از مسواک نرم و به آرامی استفاده کنید

در صورت مواجهه با موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید

 • درد شدید

 • خون ریزی شدید

 • تب داشتن روز بعد از جراحی

 • واکنش به هر دارو تجویز شده