خدمات افزایش طول تاج کلینیک نگین

افزایش طول تاج یک روش جراحی است که توسط یک دندانپزشک انجام می شود. تعدادی از دلایل برای افزایش طول تاج وجود دارد. به طور معمول، این روش برای افزایش ظاهر ساختار دندان برای هدف بعدی بازسازی دندان است و همچنین دلایل دیگر عبارتند از دسترسی به پوسیدگی های دندان ، دسترسی به حفره ها و درمان اختلالات زیبایی شناختی مانند طرح لبخند.