خدمات جراحی فلپ لثه کلینیک نگین

عمل جراحی فلپ نوعی روش جراحی لثه است. لثه ها از دندان ها جدا شده و به طور موقت به عقب بر می گردند. این عمل اجازه می دهد تا یک دندانپزشک به ریشه دندان و استخوان برسد

آماده سازی جراحی فلپ لثه در مجموعه کلینیک نگین

دندانپزشک شما ابتدا تمام پلاک ها را از اطراف دندان حذف می کند. او مطمئن خواهد شد که بهداشت دهان شما خوب است. پريودنتيست شما همچنين سلامت و داروهايی را که شما مصرف می کنيد ارزیابی می کند. این مهم است که دندانپزشک مطمئن شود عمل جراحی برای شما امن است