خدمات کشیدن دندان عقل نیمه نهفته کلینیک نگین

جراح دهان و فک و یا دندانپزشک شما می تواند دندان عقل را بکشد. این روش اغلب می تواند در کلینیک دندانپزشک یا جراح انجام شود. شما ممکن است در کلینیک عمل جراحی داشته باشید، به خصوص اگر تمام دندان های عقل خود را در یک زمان بکشید . اگر دندان شما  عفونت داشته باشد، عمل جراحی معمولا تا زمانی که عفونت تشخیص داده شود و از بین برود ادامه می یابد. دندانپزشک شما ممکن است آنتی بیوتیک ها را برای کمک به درمان عفونت تجویز کند.