خدمات کشیدن دندان عقل نهفته کلینیک نگین

دندان عقل گاهی اوقات در فک نهفته است و آنقدر بزرگ است که راه خروج ندارد

علائمی که معمولا دندان های عقل به همراه دارند